Gradinite sectorul 2 – Inscrieri Clasa Pregatitoare.

Semestrul al II-lea al acestui an școlar debuteaza cu prima etapă a înscrierii copiilor în clasa Pregătitoare în anul școlar 2017-2018. Așa cum prevede legislația în vigoare, părinții copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 august 2017 pot solicita înscrierea acestora în clasa Pregătitoare numai dacă se constată că dezvoltarea psihosomatică a acestora este corespunzătoare, astfel încât adaptarea lor să asigure un start bun pentru un traseu educațional optim.

Evaluarea psihosomatică: ce este și în ce constă?

Evaluarea psihosomatică este o testare premergătoare înscrierii în clasa Pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani după 31 august a anului în care părinții lor solicită înscrierea în învățământul primar.

Evaluarea psihosomatică este realizată de consilierii școlari și/sau logopezii angajați ai CMBRAE/CJRAE. Testarea durează aproximativ 20-30 minute. Părinții pot asista la procesul evaluării. Pentru ca un copil să primească recomandare pentru înscrierea în clasa Pregătitoare, pentru care părintele/tutorele a făcut solicitare, este nevoie să fi răspuns la cel puțin 75% dintre sarcinile date în timpul evaluării. Rezultatul se comunică în scris părintelui și nu poate fi contestat.

Evaluarea psihosomatică presupune testarea, măsurarea, estimarea gradului în care copiii dispun de aptitudinile/abilitățile necesare pentru a face față solicitărilor școlare. Atenție, evaluarea psihosomatică nu măsoară/stabilește coeficientul de inteligență al copilului.

Evaluarea psihologică vizează 2 arii: 1. Dezvoltarea cognitivă
2. Competențe sociale și emoționale.

1. Domeniul cognitiv urmărește 6 criterii:

a) Atenția și memoria: este imperios necesar ca un copil care urmează să meargă la școală să se poată concentra la o activitate pe parcursul a cel puțin 20-30 minute; de asemenea, să poată reține și reda detalii dintr-o poveste citită (de consilier), să descrie pe baza unei imagini, a unei fotografii o întâmplare (”Te rog să spui ce crezi tu că face copilul din imagine!”)
b) Gândirea: copilul poate sorta obiecte în categorii, clasificându-le și comparându-le în funcție de un anumit criteriu (mărime, culoare, formă, etc.) sau poate identifica un obiect care nu aparține unui grup pe baza unei caracteristici (”Pune toate jetoanele galbene în cutiuță!” sau ”Alege din coș toate jucăriile care au forma rotundă!”)
c) Limbajul: se va analiza atât dezvoltarea limbajului comprehensiv cât și al celui expresiv. Copilul:
adresează întrebări de clarificare și informare sau răspunde la întrebări; poate descifra mesaje scrise sub formă de semne sau simboluri; identifică sunetul cu care începe un cuvânt; face diferența dintre litere și cifre. (”Cu ce sunet începe cuvântul avion?”)
d) Competențe matematice: copilul poate aprecia global cantitatea (“Te rog să colorezi coșul în care se află mai multe mere!”), lungimea (“Alege un creion lung cu care vei desena.”)

2. Compete sociale si emotionale

Competențele sociale și emoționale ale copilului sunt observate de către psiholog pe parcursul întregii evaluări, în timpul conversațiilor, dar și vizând anumiți descriptori comportamentali specifici precum recunoașterea emoțiilor. (”Care dintre copiii din fotografie crezi că este bucuros? Dar trist?”)

Evaluarea somatică este asigurată, în principiu, de medicul de familie al copilului care certifică, prin adeverința emisă, că preșcolarul, din punct de vedere al dezvoltării biologice, este apt pentru școală, dar și psihologul școlar analizează pe parcursul evaluării dezvoltarea motricității (rapiditatea și corectitudinea cu care colorează, calitatea unei linii trasate), a orientării spațiale, a deprinderilor generale de a răspunde sarcinilor.

La începutul întâlnirii, psihologul creează toate condițiile care să încurajeze copilul să vorbească, să fie deschis și să se acomodeze cu adultul-specialist (uneori necunoscut) din fața lui. Pe ansamblu, psihologul este atent, înțelegător, având o atitudine suportivă cu scopul de a reduce anxietatea inițială a copilului până la un nivel la care să-i permită acestuia să colaboreze

Leave Your Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.